Waar en wanneer werk ik?

Maatschappelijk werkers kunnen aan de slag in heel veel verschillende organisaties, vaak ook in voorzieningen die naast maatschappelijk werkers ook nog andere hulpverleners in dienst hebben, zoals ziekenhuizen, scholen, bedrijven, OCWM's, diensten voor begeleid zelfstandig wonen, ziekenfondsen, ...

Je werktijden kunnen erg variëren naargelang de organisatie waarin je werkt.